Tủ làm ấm máu và dịch truyền EmTherm 1D, 2D

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ làm ấm máu và dịch truyền EmTherm 1D, 2D
Mã hàng/ký mã hiệu: EmTherm 1D, 2D
Nhà sản xuất: Em Med
Xuất xứ: Anh/ Ba Lan
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com