Tủ làm ấm khăn phòng mổ 3DS, 3DW

Liên hệ

Tên sản phẩm: Tủ làm ấm khăn phòng mổ 3DS, 3DW
Mã hàng/ký mã hiệu: EmTherm 3DS, 3DW
Nhà sản xuất: Em Med
Xuất xứ: Anh/ Ba Lan
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com