Máy tạo Oxy 5L, 12L

Liên hệ

Tên sản phẩm: Máy tạo Oxy 5L, 12L
Mã hàng/ký mã hiệu: OG-102, O2Supply
Hãng sản xuất: ICST
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com