Máy đo áp lực bóng chèn NKQ

Liên hệ

Tên sản phẩm: Máy đo áp lực bóng chèn NKQ
Mã hàng/ký mã hiệu:
Hãng sản xuất: ICST
Xuất xứ: Nhật Bản
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com