Đèn Mổ LED tích hợp camera Emaled

Liên hệ

Tên sản phẩm: Đèn Mổ LED tích hợp camera Emaled
Mã hàng/ký mã hiệu: Emaled
Nhà sản xuất: Emaled
Xuất xứ: Đức
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com