Đèn Mổ LED di động 300M / 300M+

Liên hệ

Tên sản phẩm: Đèn Mổ LED di động 300M / 300M+
Mã hàng/ký mã hiệu: Emaled 300M / 300M+
Nhà sản xuất: Emaled
Xuất xứ: Đức
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com