Đèn Mổ LED 2 nhánh treo trần Emaled 500/500, 500/560

Liên hệ

Tên sản phẩm: Đèn Mổ LED 2 nhánh treo trần Emaled 500/500, 500/560
Mã hàng/ký mã hiệu: Emaled 500/500, 500/560
Nhà sản xuất: Emaled
Xuất xứ: Đức
Giá bán: 0948.574.646/ ask@hieploimed.com