Máy shock tim tự động AED (Saver One P)

Tên thương mại: Máy shock tim tự động AED (Saver One P)
Mã hàng/ký mã hiệu: Saver One P
Nhà sản xuất: AmiItalia
Xuất xứ: Italia