Đèn Mổ LED 2 nhánh treo trần Emaled 500/500

Tên thương mại: Đèn Mổ LED 2 nhánh treo trần Emaled 500/500
Mã hàng/ký mã hiệu: Emaled 500/500
Nhà sản xuất: Emaled
Xuất xứ: Đức