Hiển thị tất cả 7 kết quả

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

AED

Liên hệ

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

Máy đo áp lực bóng chèn NKQ

Liên hệ

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

Máy đo điện tim EM-01 ECG

Liên hệ

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

Máy khử rung tim DefiMax biphasic

Liên hệ

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

Máy khử rung tim DefiMax Plus

Liên hệ

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

Máy tạo Oxy 5L, 12L

Liên hệ

THIẾT BỊ HỒI SỨC CẤP CỨU

Monitor theo dõi bệnh nhân FX 3000MD

Liên hệ