Hiển thị một kết quả duy nhất

Máy đo, đèn chiếu vàng da sơ sinh

Đèn chiếu vàng da sơ sinh

Máy đo, đèn chiếu vàng da sơ sinh

Máy đo độ vàng da trẻ sơ sinh

Máy soi tìm mạch máu

Máy soi tìm mạch máu trẻ nhỏ

Monitor theo dõi bệnh nhân

Máy theo dõi ngưng thở sơ sinh