Hiển thị một kết quả duy nhất

Monitor theo dõi bệnh nhân

Hệ thống monitor trung tâm

Máy giúp thở

Máy thở MUSCA x2

Monitor theo dõi bệnh nhân

Monitor theo dõi bệnh nhân CETUS x12

Monitor theo dõi bệnh nhân

Monitor theo dõi bệnh nhân CETUS x15

Monitor theo dõi bệnh nhân

Monitor theo dõi bệnh nhân CETUS xl

Monitor theo dõi bệnh nhân

Monitor theo dõi bệnh nhân PAVO